Jakie obowiązki ma notariusz Wrocław?

Weryfikacja, czasami określana jako jurat lub weryfikacja pod przysięgą lub potwierdzeniem, jest podobna do potwierdzenia. Weryfikacje wymagają również udowodnienia swojej tożsamości notariuszowi przed podpisaniem, ale należy dodać wymóg, aby podpisać dokument dopiero po złożeniu przysięgi lub potwierdzenia, że ​​treść, oświadczenia lub oświadczenia złożone w dokumencie są zgodne z prawdą. Podczas podpisywania dokumentu notariusz Wrocław  prosi o podniesienie ręki i przysięgę lub potwierdzenie, że treść dokumentu jest zgodna z prawdą.

Przysięganie na prawdziwość dokumentu wiąże się z przysięgą przed wyższą siłą, że twoje wypowiedzi są prawdziwe, podczas gdy potwierdzanie oznacza przysięganie prawdziwości twoich oświadczeń bez żadnego odniesienia do duchowej lub religijnej mocy.

Sygnatariusze lub notariusz Wrocław może wybrać, czy chcą przeklinać, czy potwierdzać, w oparciu o osobiste preferencje. Niektóre sytuacje, takie jak zeznanie w zeznaniu, wymagają złożenia przysięgi lub potwierdzenia bez podpisywania jakiegokolwiek dokumentu w obecności osoby jaka jest notariusz Wrocław. W takich sytuacjach notariusze z Wrocławia mogą składać przysięgi i oświadczenia, a proces jest taki sam, jak w przypadku weryfikacji, z wyjątkiem braku podpisu.