Izolacja poddasza Gdynia – jak ją wykonać aby była skuteczna?

Powłoki przeciwogniowe nie zawsze są potrzebne do pokrycia pianki natryskowej na poddaszu w celu spełnienia wymagań bariery termicznej. Zwykle na obszarach zajętych cała pianka natryskowa musi być przykryta 15-minutową barierą termiczną, taką jak płyta gipsowo-kartonowa o grubości ½ ”, zgodnie z wymaganiami kodu w sekcji IRC 316.4. W obszarach o ograniczonym dostępie, takich jak poddasze, mogą zostać uruchomione wymagania dotyczące mniejszej ochrony (np. Bariera zapłonowa). Przeprowadzane są specjalne testy pianki natryskowej, aby określić wymagany stopień ochrony. To badanie i związana z nim zgoda zostały odnotowane w ESR dla konkretnego produktu stosowanego do usługi jaką jest izolacja poddasza Gdynia.

Ogólnie rzecz biorąc, większość pianek o zamkniętych komórkach i wiele produktów z pianek o otwartych komórkach można instalować bez konieczności pęczniejącego powlekania na niewentylowanym poddaszu, a zatem można przejść „goły”, pod warunkiem, że sufit podwieszany (15 minutowa bariera termiczna) znajduje się bezpośrednio pod strychem . Należy pamiętać, że poddasze o ograniczonym dostępie jest ogólnie uznawane za niezamieszkane, wprowadzone tylko w celu świadczenia usług użyteczności publicznej i nie jest używane do przechowywania. Systemy sufitowe z płytkami akustycznymi zwykle nie są uważane za spełniające wymagania 15-minutowej bariery termicznej, dlatego izolacja poddasza Gdynia pianką jest wskazana.

Na niewentylowanym poddaszu przejścia przez sufit, bezpośrednio pod strychem, nie muszą być uszczelniane powietrzem. Dzieje się tak, ponieważ sufit na najwyższym piętrze nie jest już barierą powietrzną dla domu – pianka natryskowa na pokładzie dachu od spodu na poddaszu jest barierą powietrzną. Ponadto brak uszczelnienia, izolacji poddasza Gdynia i przejść w suficie pomaga pośrednio klimatyzować poddasze. Oszczędności kosztów budowy wynikające z nieprzeprowadzania uszczelnienia powietrznego w suficie można uzyskać zwłaszcza wtedy, gdy istnieje w nim wiele wbudowanych (puszkowych) lamp.

Niewentylowane powietrze na poddaszu uszczelnione izolacją z pianki natryskowej ogranicza dostęp powietrza na zewnątrz, w wyniku czego powietrze do spalania w pomieszczeniach nie powinno być uważane za dostępne dla urządzeń do spalania opalanych paliwem znajdujących się w przestrzeni poddasza. Urządzenie powinno być szczelną jednostką spalania / bezpośredniego odpowietrzenia z oddzielnym przewodem rurowym z zewnątrz do szczelnej komory spalania, aby izolacja poddasza Gdynia była skuteczna.